Stylové posuvné brány

Posuvné brány - nejpohodlnější a nejoblíbenější typ brány

Hi-tech posuvné brány

Navzdory skutečnosti, že je mnohem těžší vyrobit posuvné brány vlastníma rukama, než známější otočné brány, a to je dražší, stále větší počet příměstských vlastníků nemovitostí je vybírá pro zajištění vstupu na stránky. Jejich důležitou výhodou je úspora místa, není třeba vytvářet bránu před branou pro otevírání křídel, což znamená, že můžete prostor využívat efektivněji, zejména na malém prostoru.

Dnes posuvné brány na vrcholu popularity

Posuvné brány jsou velmi spolehlivé, pohodlné a odolné.

Kromě toho není nutné tuto oblast po sněžení vyčistit, aby se otevřely křídla brány. Posuvné brány jsou spolehlivější, mají lepší odolnost proti vloupání a větru. A další důležité plus - elektrická posuvná vrata se mnohem snadněji instalují, automatizace pro ně je jednodušší konstrukcí, levnější a spolehlivější.

Kované posuvné brány

Posuvné brány: hlavní typy

Existují tři typy posuvných bran. Konstrukční vlastnosti, jejich výhody a nevýhody budou zvažovány níže.

Posuvné brány mohou být buď automatické nebo manuální

Krásné posuvné brány zdůrazňují styl vašeho majetku

Horní brána

Design, který byl široce používán za starých časů v průmyslových podnicích. Jedná se o poměrně masivní, ale zároveň spolehlivou konstrukci, ve které se plátno (brána) na válečkových vozících pohybuje podél paprsku umístěného nad průchodem (obr. 1).

Obr. 1. Schematický diagram závěsné brány

Mezi výhody této konstrukce patří vysoká odolnost proti zatížení větrem, schopnost odolávat rozbití, absence omezení šířky a výšky křídla dveří. Nevýhodou je vysoká spotřeba kovu takové konstrukce, která určuje jeho vysoké náklady. Ale hlavní mínus je omezení propustnosti vozidel přes takové brány ve výšce, je to určeno výškou vodícího paprsku

Horní brána

Vrata typu zábradlí

Nejjednodušší a nejspolehlivější konstrukce posuvných bran, ve kterých se křídlo dveří pohybuje podél spodní kolejnice, instalované ve stejné úrovni s vozovkou (obr. 2).

Obr. 2. Schéma posuvných bran na kolejnici

Taková vrata jsou přitahována jednoduchostí konstrukce, vysokou spolehlivostí a odolností vůči větru, schopností uzavřít velmi široké (až 6 m) otvory. Konstrukce umožňuje nainstalovat silný rám a těžké pouzdro, které vydrží nárazu (proto se takové brány často vyskytují ve vojenských jednotkách a koloniích nucené práce). Jejich hlavní nevýhodou, která se projevuje zejména v našich zeměpisných šířkách, je nutnost nepřetržitého čištění kolejnice, což je obzvláště problematické v zimě, kdy může voda po rozmrazení v kolejnici zamrznout.

Posuvné brány železničního typu

Jemné posuvné brány s ozdobnými kovanými prvky

Konzolová brána

Při jejich konstrukci bylo možné zbavit se nevýhod jak zavěšené brány (neexistuje omezení na průjezd vozidel ve výšce), tak typu kolejnice (nedochází ke kontaktu se zemí). Křídlo dveří tohoto designu se pohybuje pomocí konzolových válečkových bloků podél vodicího trámu. Nejčastěji jsou hlavní montážní jednotka - válečkové bloky a nosník - umístěny ve spodní části brány (obr. 3), toto uspořádání je způsobeno především jednoduchostí jeho instalace.

Posuvné brány v moderním stylu

Konzolové brány díky nedostatku vodítek ve spodní a horní části otvoru umožňují průjezd vozidel téměř jakékoli velikosti

Je mnohem méně běžné, že válečkové bloky a vodicí paprsek mohou být umístěny uprostřed plátna (obr. 4) a dokonce i nahoře (obr. 5). Takové uspořádání je odůvodněné, když je možné umístit konzolové jednotky, hlavní mechanickou část posuvné brány, na hlavní stěnu budovy (konstrukce, struktura), které vydrží zatížení způsobená dveřním křídlem. To umožňuje snížit náklady na výstavbu samostatných energetických struktur brány.

Obr. 3. Konzolové rozvržení brány

Obr. 4. Schéma konzolových posuvných bran s konzolovou sestavou umístěnou uprostřed

Obr. 5. Schéma posuvné brány konzoly s uzlem konzoly umístěným nahoře

Kromě nedostatku výškových omezení mají konzolové brány řadu dalších výhod. Zaprvé, konstrukce posuvných bran zahrnuje umístění válečkových vozů uvnitř svařeného nosníku, což je zcela chrání před sněhem a nečistotami, což znamená, že přírodní faktory neovlivňují stabilitu vratového mechanismu. Použití zapečetěných kluzných ložisek ve válečkových vozících eliminuje nutnost periodického mazání - tuk je kladen v továrně.

Velkolepé posuvné brány

Kromě toho je konzolová brána ve srovnání s jinými typy posuvných bran velmi těsná, přiléhající k plotu, aniž by pro zvědavé zůstala trhlina. A další důležitý bod - nejjednodušší způsob instalace automatizace je na bráně konzoly. Mezi nedostatky stojí za zmínku velmi komplikovaná konstrukce brány pro instalaci a kromě toho pro instalaci tohoto typu brány by měl plot mít volnou část 1, 5krát tak dlouhou jako brána.

Gates - důležitý prvek architektonického souboru vašeho domova

Stylová moderní posuvná brána

Montáž posuvných bran

Při instalaci posuvných bran na místo je třeba dodržovat řadu požadavků:

  • posuvné brány se mohou pohybovat pouze v přímce, takže v požadované části by měl být plot rovný. Kromě toho by délka tohoto přímého úseku plotu, jak je uvedeno výše, měla být jeden a půlkrát větší než šířka plátna. To je způsobeno skutečností, že kromě samotného plátna mají konzolové brány tzv. Technologickou část, která působí jako protiváha a umožňuje snížit a rovnoměrně rozložit zatížení vytvářené branami na konzolový blok (obr. 6).

Obr. 6. Konzolové umístění brány

  • jakékoli rány v terénu (sklon nebo rány) způsobí velké problémy pro volný pohyb brány, čímž se výrazně zvýší zatížení automatizace
  • branky jsou instalovány ze strany opačné ke směru vrácení brány, jinak budou jednoduše zablokovány v okamžiku otevření brány
  • pokud bude instalována automatizace posuvných bran, mělo by být okamžitě stanoveno, odkud budou napájecí kabely položeny

Ohromující kovové posuvné brány

Poradenství! V obchodě lze zakoupit hotovou soupravu pro posuvné brány (obr. 7) (válečkové vozíky, vodicí kolejnice, trubky), ale je třeba poznamenat, že je navržen pro „Eurostandard“ - 4 metrů dlouhou bránu.

Obr. Příslušenství pro posuvné brány

Posuvné brány lze instalovat jak na hotový plot, tak i během jeho výstavby. Výkres posuvné brány je znázorněn na Obr. 8.

Obr. 8. Výkres pro výrobu konzolových posuvných bran

, Kterým se nadace

Základ je položen podél plotu ze strany, kde se otevře brána. Parametry nadace:

  • hloubka - 1 m (do hloubky zamrznutí půdy)
  • šířka - 30-40 cm
  • délka - polovina délky křídla dveří (je-li brána dlouhá 4 m, základ je 2 m).

Posuvné brány s originálními podpěrami

Harmonická kombinace stylů modulárního domu a jeho posuvných bran

Poté, co je příkop pod základem připraven, je jeho kovová část vyrobena. Za tímto účelem se na kovovém kanálu (jeho délka se rovná délce základny, šířka je 16-20 cm) svařuje po celé délce 8-12 ramen kovové tyče nebo výztuže o průměru 10-16 mm (obr. 9).

Obr. 9. Schéma výroby kovové části nadace

Hotový kanál s nohami se položí do výkopu (nohy dolů) a nalije se do betonu (obr. 10), propláchne se kanálem, poskytne čas (nejméně 7 dní), aby se beton úplně usadil.

Obr. 10. Schéma betonáže pro instalaci posuvných bran

Výroba dveřních křídel

Zatímco betonové sady vytváříme rám. K tomu musí být vodicí kolejnice (6 m dlouhá) umístěna odříznuta na rovnou plochu a profilová trubka (60x30x2 mm) svařovaná - příchytky 2-3 cm, vzdálenost mezi nimi - 20-25 cm. Poté na tuto trubku instalujeme a svařujeme svislé sloupky. (trubka 60x30x2 mm), vždy udržujte pravý úhel. Poté se přivaří horní trubka (60x30x2 mm) a protiváha trojúhelníku - vnější rám je připraven. Zůstane pouze svařovat vnitřní potrubí (40x20x2 mm) - a rám pro posuvné brány je připraven. Nyní musíte brousit rohy, připravit (vyčistit a odmastit) kovové prvky na základní nátěr, nanést základní nátěr a malovat rám.

Dekorativní závěsné brány

Pro větší úspory můžete instalovat posuvné brány sami

Poradenství! Šití rámu začíná po zaschnutí barvy pomocí vlnité lepenky (kovové nebo plastové), dřeva, plechů atd., Které lze v závislosti na materiálu upevnit hmoždinkami nebo šrouby.

Posuvné brány z nerezové oceli

Montáž mechanismu

Začnou instalovat mechanismus posuvné brány a ujistit se, že základ je zcela zamrzlý. Za účelem přesné instalace válečkových vozíků (aby se zabránilo jejich přemístění), jsou upevněny k boční části kanálu a na ně je položena vodicí kolejnice. Poté je plátno odkryto jak podél linie oplocení, tak v rovině, na konci je svářeno.

Instalace posuvných bran ve většině případů můžete udělat sami

Poté jsou na opěrných sloupech upevněny příchytky (horní (obr. 11) a spodní (obr. 12)), pro které musí být vrata rolována, dokud nejsou zcela zavřená. Dolní zachycovač umožňuje částečně odstranit zatížení z válečkové jednotky a tím prodloužit její životnost a horní nedovolí, aby se vrata pohybovaly, když je vítr v chodu. Nahoře jsou upevněny podpůrné válečky (obr. 13) - umožňují udržovat svislost plátna, čímž pohyb zjemňují a usnadňují.

Obr. 11. Lapač horní brány

Obr. 12. Lapač spodní brány

Obr. 13. Podpěrné válečky.

Posuvné brány do-it-yourself - pro postup a doporučení odborníků viz video:

Brány do-it-yourself - foto

Kategorie: